Áo Sơ Mi Cây Dừa Vàng Đi Biển

     

UNISEX – Nam nàng đều khoác đẹp.Chất liệu: Đũi, vải mượt mát.Size: M, L, XL, 2XL, 3XL.Đầy đủ form size từ bé -> bigsize.

Thắc mắc về sản phẩm? Chat ngay!

*


110.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":66,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"trang","attribute_pa_size":"l","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":110000,"display_regular_price":110000,"image":"title":"IMG_5070","caption":"","url":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg","alt":"","src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-510x510.jpg","srcset":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-510x510.jpg 510w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-247x247.jpg 247w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-100x100.jpg 100w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg 640w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg","full_src_w":640,"full_src_h":640,"gallery_thumbnail_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":60,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"110.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":65,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"trang","attribute_pa_size":"xl","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":125000,"display_regular_price":125000,"image":"title":"IMG_5070","caption":"","url":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg","alt":"","src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-510x510.jpg","srcset":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-510x510.jpg 510w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-247x247.jpg 247w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-100x100.jpg 100w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg 640w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg","full_src_w":640,"full_src_h":640,"gallery_thumbnail_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":60,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"125.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":67,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"trang","attribute_pa_size":"2xl","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":125000,"display_regular_price":125000,"image":"title":"IMG_5070","caption":"","url":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg","alt":"","src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-510x510.jpg","srcset":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-510x510.jpg 510w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-247x247.jpg 247w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-100x100.jpg 100w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg 640w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg","full_src_w":640,"full_src_h":640,"gallery_thumbnail_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":60,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"125.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":63,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"trang","attribute_pa_size":"3xl","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":160000,"display_regular_price":160000,"image":"title":"IMG_5070","caption":"","url":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg","alt":"","src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-510x510.jpg","srcset":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-510x510.jpg 510w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-247x247.jpg 247w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-100x100.jpg 100w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg 640w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg","full_src_w":640,"full_src_h":640,"gallery_thumbnail_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":60,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"160.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":64,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"vang","attribute_pa_size":"m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":110000,"display_regular_price":110000,"image":"title":"IMG_5070","caption":"","url":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg","alt":"","src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-510x510.jpg","srcset":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-510x510.jpg 510w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-247x247.jpg 247w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-100x100.jpg 100w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg 640w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg","full_src_w":640,"full_src_h":640,"gallery_thumbnail_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":60,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"110.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":71,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"vang","attribute_pa_size":"l","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":110000,"display_regular_price":110000,"image":"title":"IMG_5070","caption":"","url":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg","alt":"","src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-510x510.jpg","srcset":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-510x510.jpg 510w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-247x247.jpg 247w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-100x100.jpg 100w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg 640w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg","full_src_w":640,"full_src_h":640,"gallery_thumbnail_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":60,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"110.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":70,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"vang","attribute_pa_size":"xl","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":125000,"display_regular_price":125000,"image":"title":"IMG_5070","caption":"","url":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg","alt":"","src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-510x510.jpg","srcset":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-510x510.jpg 510w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-247x247.jpg 247w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-100x100.jpg 100w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg 640w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg","full_src_w":640,"full_src_h":640,"gallery_thumbnail_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":60,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"125.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":72,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"vang","attribute_pa_size":"2xl","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":125000,"display_regular_price":125000,"image":"title":"IMG_5070","caption":"","url":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg","alt":"","src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-510x510.jpg","srcset":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-510x510.jpg 510w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-247x247.jpg 247w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-100x100.jpg 100w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg 640w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg","full_src_w":640,"full_src_h":640,"gallery_thumbnail_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":60,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"125.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":68,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"vang","attribute_pa_size":"3xl","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":160000,"display_regular_price":160000,"image":"title":"IMG_5070","caption":"","url":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg","alt":"","src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-510x510.jpg","srcset":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-510x510.jpg 510w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-247x247.jpg 247w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-100x100.jpg 100w, https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg 640w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070.jpg","full_src_w":640,"full_src_h":640,"gallery_thumbnail_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://dautri.mobi/wp-content/uploads/2020/06/IMG_5070-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":60,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"160.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":69,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Màu sắcChoose an optionTrắngVàng