15 nội dung quản lý nhà nước về đất đai

     

Nội dung cai quản nhà nước về khu đất đai là trong số những quy định được ghi thừa nhận trong luật pháp về khu đất đai. Trong cuộc sống thường ngày hằng ngày thì đất đai đóng vai trò hết sức quan trọng, nó là sản phẩm của từ nhiên, bao gồm trước lao hễ và cùng rất quá trình lịch sử dân tộc phát triển gớm tế- làng hội, đưa ra quyết định cho sự sống thọ và cách tân và phát triển của xóm hội loài người. Đất đai thâm nhập vào tất cả các hoạt động vui chơi của đời sống kinh tế, xã hội, nó là địa điểm, là cơ sở của những thành phố, xã mạc những công trình công nghiệp, giao thông và các công trình thuỷ lợi khác. Cũng chính vì sự quan trọng đặc biệt của nó cho nên vì thế nhà nước phải quản lý một giải pháp chặt chẽ, hiệu quả, tạo điều kiện tối đa cho tất cả những người dân bằng phương pháp những biện pháp khác nhau.


Bạn đang xem: 15 nội dung quản lý nhà nước về đất đai

hiện nay, nội dung cai quản nhà nước về đất đai được vẻ ngoài tại Điều 22 giải pháp đất đai 2013 như sau:- ban hành văn bạn dạng quy phạm pháp luật về quản lý, thực hiện đất đai với tổ chức thực hiện văn bạn dạng đó.- xác minh địa giới hành chính, lập và thống trị hồ sơ địa giới hành chính, lập phiên bản đồ hành chính.- Khảo sát, đo đạc, lập bạn dạng đồ địa chính, bản đồ thực trạng sử dụng khu đất và phiên bản đồ quy hoạch thực hiện ...
Tại quy định đất đai 1987, nội dung quản lý nhà nước về đất đai đuợc hình thức tại Điều 9 với nội dung như sau:Việc cai quản Nhà nước đối với đất đai bao gồm:- Điều tra, khảo sát, đo đạc, phân hạng đất đai cùng lập bản đồ địa chính;- quy hoạch và chiến lược hoá việc sử dụng đất đai;- Quy định những chế độ, thể lệ về quản lí lý, thực hiện đất đai với tổ chức thực hiện các chế độ, thể lệ ấy;- Giao đất với ...

Có thể các bạn quan tâm:

quản lý đất đai: so sánh từ khóa cai quản nhà nước: phân tích từ khóa
*

Xem thêm:

*

*

*

*

lao lý sư Nguyễn Văn Hậu, Phó quản trị Hội cách thức gia TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Văn phòng chính sách sư Nguyễn Văn Hậu và cộng sự

Xem bốn vấn